ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ ! Daily Broadcasting !

Image

សូមចុចទីនេះដើម្បីស្តាប់ការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃ !

Please click player in order to listen daily broadcasting !

កម្មវិធីជួបជាមួយនឹងលោក សួន សេរីរដ្ឋា ប្រធាន គណបក្សអំណាចខ្មែរ នៅស្រុកបារាំង

Image

ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ កក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៤ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ លោក សួន សេរីរដ្ឋា ប្រធាន គណបក្សអំណាចខ្មែរ នឹងធ្វើ ដំណើរទៅទៅកាន់ប្រទេសបារាំង  ដើម្បីជួប បងប្អូនអ្នកគាំទ្រ ចលនាអំណាចពលរដ្ឋខ្មែរ និង គណបក្សអំណាចខ្មែរ ដើម្បីបង្ហាញជូន នូវព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ និងគោលនយោបាយរបស់ គណបក្សអំណាចខ្មែរ ដែលនឹងឈាន ចូលទៅក្នុងវេទិការនយោបាយក្នុងប្រទេសខ្មែរនាពេល ខាងមុខ !

- ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៥ កក្កដា ២០១៥ ជួបគ្នានៅតំបន់ អាណូណេ
– ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៦ កក្កដា ២០១៥ ជួបគ្នានៅតំបន់ ម៉ាកសី
– ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ០១ សីហា ២០១៥ ជួបគ្នានៅតំបន់ ប៉ារីស និង

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងៈ
Ms. Kimly Ou, Tel: 0615212615/0689129037, Ms. Teng Chan Samnang, Tel: 0614013921, Ms. Paul Victor Soli, Tel: 0622751296/0973157586, Ms. Sath Sa Oum, Tel: 0953582312/0755409509, Mr. Nhem, Tel: 0951001903, Mr. Thach Bun Pa, Tel: 0602620758, Mr. Ek Phaneth, Tel: 0680483610, Mr. Vincent, Tel: 0612913747

KPP

គណបក្សអំណាចខ្មែរ បានដាក់ស្នាមមេដៃ ៤៦០០ និងេកសារពាក់ព័ន្ធ ចុះបញ្ជីនៅក្រសួង មហាផ្ទៃ នៅថ្ងៃទី​ ១៤ កក្កដា ២០១៥ នេះរួចហើយ

Image

នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៤ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ មន្ត្រី គណបក្សអំណាចខ្មែរ ទទួលបន្ទុក​រដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ លោក ទេព វីរៈ បានបញ្ចូនស្នាមមេដៃចំនួន ៤៦០០ សមាជិក និង​ព្រមទាំងឯកសារផ្សេងៗទៀត ដែលជាតម្រូវការតាមច្បាប់ គណបក្សនយោបាយ មាត្រា​២០ ជំពូក ៥ យកទៅចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានរួចរាល់ហើយ ដោយរងចាំតែការ​ឆ្លើយតបពីខាងក្រសួងវិញតែប៉ុណ្ណោះ ។

សូមបញ្ជាក់ថា តាមច្បាប់ ក្រសួងមហាផ្ទៃ មានពេលចំនួន ៣០​ ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតមមក​គណបក្សអំណាចខ្មែរ ចំពោះបញ្ហាចុះបញ្ជីនេះ ។

11748241_918408128217602_1125926215_o

Message from Mr. Sourn Serey Ratha, President of KPPM-KPP on Father’s Day !

Image

10649536_842130899151891_3361301041557018542_n

This Father’s Day, I want to take a moment to thank all of the dads of KPPM’s families across of the country — and across the world — who aren’t just “around,” but are deeply involved in the political action and policies of KPPM to liberate our country and free our people from dictatorial regime.

Today also reminds me of the day when my beloved father passed away but I was unable to take care him and couldn’t see his face at the last minute. Dad please you RIP, I love you and your spirit lives with me all the time !

As a man who grew up under a war at a front line of battle field, and in a family which alway put nation on the head, I am really proud that now our movement can lead a cause of freedom, justice, and hope for both national values and nation interests.

It is a big part of the reason why I started the my political points of view and political resolution initiative last 5 years, founded KPPM and this year registered KPP as a political party in Cambodia.

I want every Khmer youths to know — especially those growing up without true — that regardless of their circumstances, they’re no different from me.

Being a dad, my father does not only educated me to love my family but he was educating me alway to love my country and love my next generation of my common nation. It is the most important job many of us will ever have. And that’s something that should be on my mind today — and every day.

Thank you, and Happy Father’s Day.